ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Зелена острва                    Рециклажа

Контакт

 

ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО

ЦАРА ЛАЗАРА 57

26000 ПАНЧЕВО

Тел : +381 13 327- 000

Бесплатна линија: 0800 111 013

 

Фаx: + 381 13 327- 001

е-маил : kontakt@jkphigijena.co.rs

www.jkphigijena.rs

 

Матични број: 08487529

Шифра делатности: 3811

ПИБ : 101829063

Централа: 013/327-000

 

Радна јединица ,,Изношење отпада“: 013/317-266

Радна јединица ,,Чистачи“: 013/ 327-000

Служба ,,Зоохигијена“: 013/ 352-148

Служба ,,Паркинг сервис“: 013/ 351-549

Технички сектор: 013/317-266

Радна јединица Стара депонија: 013/351-398

Центар за сакупљање и разврставање

рециклабилних материјала: 013/370-360