ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Зелена острва                    Рециклажа

Изношење смећа

Паркинг сервис

Рециклажни центар

Ванредне услуге

Зоохигијена

Primena cena se očekuje od 1. novembra 2017.

 

Наведене цене су за физичка лица:

 

Ценовник ступа на снагу даном доношења Одлуке Надзорног одбора бр. 4460/51-5 од 22.05.2019. год.

Cene su bez PDV-a.